Header Wish

Ditjes & datjes

In deze rubriek op dit moment De Vraag en Wishjes:

De Vraag

U zit met een vraag en u kunt er geen antwoord op vinden. Maar voor elke vraag van uzelf is het antwoord al aanwezig. Met dit kaartspel kunt u eens op een ander niveau naar uw vraag kijken. Laat u inspireren door een vage aanwijzing of een duidelijke richting. Doe De Vraag »»

Wishjes

Tips om je leven eenvoudiger te maken, dingen die je vaak allang wist! Doe een wishje »»

Zelfs een held heeft wel eens een misverstand in zijn denkraam, dat men hem in de schoenen kan schuiven. (Marten Toonder)